NamePhone
Basirhat DakshinUnus Ali Gazi8145901644
Basirhat dakshinIliyas molla7363888972
Basirhat DakshinSyed Abu Ayub9732555606
Basirhat DakshinSUBHAJIT DAS8250832554
Basirhat DakshinAVIK MONDAL8327441063
Basirhat DakshinMRIGANKA SHEKHAR DAS7063748959
Basirhat DakshinRAKESH CHOWKIDAR7797023137
Basirhat DakshinSURYASHIKHA BAIDYA7031953787
Basirhat DakshinHiranmoy Das8250490288
Basirhat dakshinDibyendu Dey7001149288
Basirhat DakshinPrabir Rai Chaudhuri8016874702
Basirhat DakshinArup Kumar De7001294017
Basirhat DakshinArindam mozumder8101124719/7699381215
Basirhat DakshinShambwaditya Ghosh7407400856