NamePhone
Palashipara Salim Sk9933981183
PalashiparaMatikul sk9635048391
PalashiparaPritam Biswas8906281119
PalashiparaMaynak mohanta7477720439
PalashiparaSayan Biswas6296529634/8514998067
PalashiparaSandip Halder6294809259
PALASHIPARAKOUSHIK MONDAL8536097547
PalashiparaRasel Mondal8927271513
PalashiparaRaghab Nath7872883178
 PalashiparaJyoti Rahaman7029406905
PalashiparaMd Mozahidul Biswas9933499731
PalashiparaMomin sk8972228136
PalashiparaBikram Halder6296763750
PalashiparaBiswajit durlave roy9.1892E+11
PalashiparaTubai Ghosh7584999817
PalashiparaMaynak mohanta7477720479
PalashiparaAbdul Bari9734178842
PalashiparaBiplob halder8159034065
PalashiparaKRISHNENDU HALDER9832480109
PalashiparaSAYANTAN CHAKRABORTY7384869992
PalashiparaMahidul islam Mollah7699409770 / 7890602910
PalashiparaIswarchandrapur9734811212
palashiparaAbhik Biswas9614379479/7365864020
Palashipara8159885876Sumanta das bairagya