NamePhone
SingurRaj kumar koley9831600339
SingurSupriyo Ghosh9433555069
Singurঅরূপ দত্ত9062391252
SingurPronay kole 9748686497
SingurBISWA JIT MALIK9477503363
SingurSusmita samanta8420744933
SingurTapas malik9051015602
SingurSubhro pal9163350537
Singur Mrinmay Chatterjee 7044734144
Singur Bhuban Dhara 8697052994
Singur Debojyoti Dasgupta 9748056003
SingurPradipta Chatterjee8250862071
SingurSankar chandra8444051582
SingurSayanti Saha9903317973
SingurSuman mal7278598672
SingurTuhin Bag7001824346
SingurPronay Pal6295126191
SingurPinaki ranjan baisya7278983984
SingurKuntal chattopadhyay9674226480
SingurSourav das6297238655
SingurKoustav Mukherjee8017092070